Program Småkraftdagane 10/11-21

 

Start Slutt Plemumssal
09:00 09:20 Internkontrollsystemet Kraftlosen i ny drakt
Terje Engvik, Småkraftforeninga
09:20 09:40 Eiendomsskatt for småkraftverk
seniorskattejurist Arild Fossøy, Skatteetaten
09:40 10:00 Jus ved generasjonsskifte
Øyvind Kraft, advokat i Wahl-Larsen advokatfirma
10:00 10:30 Mulighetenes marked! Datasenter i veggen på småkraftverk. Med nett eller øydrift.
Øyvind Brattland, Haneseth Energi
10:30 11:00 Messevandring og kaffepause
11:00 11:30 Hva betyr selskapets bærekraft for banklån og renter? EUs Taksonomi med mer.
Ragnhild Janbu Fresvik, Konserndirektør bedriftsmarked Sparebanken vest
11:30 12:00 Ubalanser har blitt dyrere
Barbro Årvik, Skagerak Energi
Prissikring – noe for meg?
Kjartan Vik, Skagerak Energi
12:00 13:00 Minglelunsj og messevandring
PARALLELLSESJONER
Sal 1 Sal 2 Sal 3
12:30 FSE-kurs NB! Starter 12:30
13:00 14:00 Generatorskader – på tide med et krafttak
Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga
Generator – Småkraftens skadeproblem nr 1
Gjennomgang statistikk – Ronny Solberg,
Motor & Generator service
Hvordan forebygge generatorskader?
Behov for nye driftsrutiner? Ronny Solberg
Kurs i kraftlosen FSE-kurs
14:00 14:30 Messevandring og kaffepause
14:30 15:30 Hva gjør foreningas egen småkraftforsikring?

Rutiner, oppfølging og dokumentasjon.
Jonas Pedersen, KLP & Øyvind Berg, Marsh

Kurs i kraftlosen FSE-kurs


Hovedsponsor Småkraftdagane 2021:
Sparebanken Vest
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog