Program Småkraftdagane 8/11-21

Program NVE-dagen mandag 8. november 2021, Bergen

Ordstyrere: Brit Torill Haugen og Mari Hegg Gundersen

08.00 – 11:00 Registrering og messevandring
11.00 – 11:20 Velkommen og siste nytt om NVE, Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen Stream
11.20 – 11.40 Status for konsesjonsbehandlinga for småkraftverk, v/Brit T. Haugen, seksjon for ny vannkraft Stream
11.40 – 12:00 Status for miljøtilsynet – hvordan står det til i byggefasen?  v/ Mari Hegg Gundersen, seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg Stream
12.00 – 12:15 Messevandring og kaffepause
12:15 – 12.35 Nettilknytning v/ Anette Ødegård, seksjon for nettkonsesjoner
12.35 – 13.00 Oppfølging av småkraftverk i driftsfasen v/Rune Engesæter, seksjon for damsikkerhet
13.00 – 14.00 Minglelunsj og messevandring
14.00 – 14.20 Erfaringer etter tilsyn med omløpsventiler v/ Jon Atle Eie, seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg Stream
14.20 -14.40 Ny terrengveileder fra NVE v/ Jon Atle Eie, seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg Stream
14.40- 15.00 Småkraftverk og lønnsomhet v/Carl Andreas Veie, seksjon for ressurs og kraftproduksjon
15.10 – 15.30 Messevandring og kaffepause
15.30 – 15.45 Elsertifikater: Fram mot målstreken, v/Anton Jayanand Eliston, seksjon for virkemidler og internasjonale rammer
15.45 – 16.00 Oppsummering v/ Anne Rogstad, fungerende direktør for Tilsyns- og beredskapsavdelingen
18:00 Bussavgang for utflukt til Bareksten Spirits, Flesland med etterfølgende enkel middagsbuffet på hotellet
  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog