Program Småkraftdagane 9/11-21

Start Slutt Program
08:00 10:50 Registrering og messevandring
10:50 11:00 Åpning
Styreleder Lars Emil Berge, Småkraftforeninga Stream
Møteledere: Øystein Grundt og Knut Olav Tveit
11:00 11:40 Småkraftpolitikken fremover

  • Sp utdyper: Hva ligger i Hurdalsplattformens omtale av småkraften?
  • Hvor vil FrP hente krafta fra som trengs for det grønne skiftet? Hvordan kan småkraften bidra?

v/Stortingsrepr. Hans Inge Myrvold, SP og Stortingsrepr. Marius Arion Nilsen, FrP
Karstein Totland (H) ordfører Masfjorden kommune
Spørsmål fra salen Stream

11:40 12:00 Oppdatering om aktuelle småkraftsaker

Knut Olav Tveit  – Småkraftforeninga

12:00 12:30 Bærekraft – en integrert del av vårt daglige arbeid
Terje Vedeler – Småkraft AS Stream
12:30 13:30 Minglelunsj og messevandring
13:30 13:50 Hvor er prisene på vei
Olav Botnen, Volue Insight Stream
13:50 14:10 Den økonomiske pulsen inn i 2022
Remy Atle Bilsback, Sparebanken Vest markets Stream
14:10 14:30 Hva skjer med produksjonen med et klima i endring
Professor Asgeir Sorteberg, Universitet i Bergen og Christian Boel Tesdal, Småkraft AS
Stream
14:30 15:00 Messevandring og kaffepause
15:00 15:20 Hvordan ta vare på falleieren – vår viktigste ressurs.

Thomas Bjørnerud, Captiva
Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga
Stream

15:20 15:40 Moane – kraftverket som eksploderte
Hva skjedde – Ole Gimmestad, driftsansvarlig
Hva kan vi lære? – Ronny Solberg, Motor & generator Service
Stream
15:40 16:00 Lokal forankring av fornybar energi – hva skiller småkraft fra vindkraft?
Kristian Borch, Ruralis.
Stream
16:00   Messevandring og kaffepause
16:30 18:00 Årsmøte Småkraftforeninga
19:00 19:30 Felles aperitiff før middag
19:30   Bankettmiddag med utdeling av småkraftprisen
  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog