Program Småkraftdagane 2019 mandag 11. mars 2019 – NVE-dagen

Start Slutt Program
10.00 10.20 Velkommen ved Anne Britt Leifseth, fungerende Vassdrags- og energidirektør
10.20 10.35 Finnes det et liv uten elsertifikater – Øystein Grundt
10.35 10.50 Det Miljøtilsynet vil kontrollere i 2019 – Mari Hegg Gundersen
10:50 11.05 Kaffepause om messevandring
11.05 11.25 Hvorfor bygge et robust arrangement for slipp og registrering av minstevannføring? v/ Sigrun Birkeland Rawcliffe
11:25 11:40 Fiskevennlige småkraftverk – Hvordan drifte en omløpsventil? v/ Lars Midttun
11.40 12:00 Hvordan følger vi opp kravene i internkontrollforskriften? v/ Randi Holme
12.00 13.00 Lunsj
13.00 13:20 Utfordringer i bratt terreng – v/ Seksjon for areal og sikring, NVE
13.20 13:50 Erfaringer med bygging av kraftverk i bratt terreng v/ en utbygger
13.50 14:10 Oppfølging av anlegg i utfordrende terreng v/ Pernille D. Bruun
14.10 14:25 Kaffepause og messevandring
14:25 14.45 Vurderingene vi gjorde ved pakkebehandling i Veitastrond v/ Frank Jørgensen
14:45 15:05 OBOS om stordriftsfordeler ved flere prosjekter i samme område, OBOS Energi v/ Sveinung Rud
15.05 15.25 Oppfølging av pakkeutbygging i plan- og byggefasen v/ Ole Per Schei
15.25 15:40 Kaffepause og messevandring
15:40 16:00 Hva koster det å knytte seg til nettet? v/Kjell Rune Verlo
16:00 16:20 Nytt fra elsertifikatverden v/ Frida Aulie
16:20 16:40 Hvor konkurransedyktig er småkraften? v/Fredrik Arnesen
16:40 17:00 Oppsummering og avslutning
17:00 18.00 Messevandring. Utstillinga stenger for dagen kl 18.
18.00 Bergtatt: Tur til grottene på Nås. Datasenter, Båttur i gruvene, kjøttsuppe. Busstransport. Egen påmelding
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog