Program Småkraftdagane onsdag 13. mars 2019

Start Slutt Plenumsal Sal 2 Sal 3
09:00 09:20 Kraftlosen – Kvalitetssystem i utvikling. Organisasjonsrådgiver Terje Engvik
09:20 09:40 Småkraft + gårdsvind = produksjon hele året? Case. Daglig leder Thomas Bjørdal, Norsk Vindenergisenter
09:40 10:00 Elhub og nye regelverk – konsekvenser og nytte for småkraftnæringa. Seniorrådgiver Cathrine Holtedahl, Skagerak Energi
10:00 10:20 Program kommer Generalforamling
Norsk Hydrogenforum. For delegater.
10:20 10:40 Kaffepause
10:40 11:00 Drift og vedlikehald – Kraftverket, den nye “fjøsen” v/ Bjarte Skår, Brødrene Dahl AS
11:00 11:20 Er du fullforsikret? Erfaringer etter å ha tatt over 100 kraftverk inn i Småkraftforsikring v/ Otto Færøvik, MARSH
11:20 11:40 Automatisert optimalisering av småkraft – vær, vind, marked magasin og tilsig.  Caseksempel. Øyvind Brattland, Haneseth Energi og Liana Haugan, Hydrodgrid
11:40 12:00 Program kommer
12:00 13:00 Lunsj og messevandring
Sesjon 3:
FSE-kurs
Sesjon 1:
Brennpunkt ny småkraft
Sesjon 2:
Hydrogenseminar
NB! Startar 12:30
13:00 13:10 400 småkraftkonsesjoner er ikke benyttet. Her møtes konsesjonærer, investorer, leverandører  og bransjefolk. Faglig innhold om effektiv utbybygging, finansiering og valg av partnere. Speeddating mellom småkrafteksperter og den enkelte konsesjonær. Plenumsdiskusjon. Åpning. Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen (Ap) kr 1.900 for medl, elles 2.500 (MVA-fritt)
13:10 13:30 Full fart for hydrogen! 2018 oppsummert. Styreleder Steffen Møller-Holst, Norsk Hydrogenforum  
13:30 13:50 Her skjer det! H2 på Nordvestlandet. Lina Vassdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune.  
13:50 14:10 Hydrogenøkonomiens muligheter i et norsk perspektiv. Partner Eivind Magnus, Thema Consulting.  
14:10 14:30 Kaffepause Kaffepause  
14:30 14:50 Program Brennpunkt fortsetter Blå hydrogen fra Tjeldbergodden med CO2 fangst? Per Sandberg, Equinor.  
14:50 15:10 Grønn transport i rurale strøk. EU-prosjekt rundt Nordsjøen.  Daglig leder Thomas Bjørdal, Norsk Vindenergisenter.  
15:10 15:30 Hva skjer med hurtigbåtene? –H2 langt unna?: Trond Strømgren, Ocean Hyway Cluster. FSE-kurs slutt
kl. 15.30
16:00 Messe stenger Messe stenger Messe stenger
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog