Støttemedlem

Støttemedlem

Hywer AS er blant leverandørene som bidrar til Småkraftforeningas arbeid via støttemedlemskap. Her tidligere daglig leder Bjarte Skår strategisk plassert i et vannrør – en viktig del av Hywers leveranser til småkraftbransjen.

 

Hele verdikjeden småkraft drar nytte av arbeidet til Småkraftforeninga. Gjennom aktivt næringspolitisk arbeid bidrar vil til å holde oppe aktiviteten i bransjen oppe – noe både falleiere, kraftverkseiere, utbyggere og ikke minst leverandørindustrien har god nytte av.  De fleste næringer, og spesielt nye næringer er avhengig av å ha en sterk næringsorganisasjon i ryggen som kan ivareta næringas interesser i det offentlig rom og bidra til utvikling gjennom tilbud om faglig bistand og erfaringsutveksling.

Mange leverandørbedrifter velger å støtte vårt arbeid med å tegne støttemedlemskap. Støttemedlemmene får tilgang på foreningas kompetanse og nettverk i tillegg til å bli tatt med på råd i saker som angår dem spesielt.

Antall ansatte hos støttemedlem

1 – ­ 9

> 10

Kontingent eksl. mva kr.

8.000,-

12.900,-

Småkraftnytt inkludert

Ja

Ja

Konferanseavgift Småkraftdagane inkludert

Ja

Ja

Fast logo-oppføring i Småkraftnytt

Ja

Ja

Fast logo-oppføring på våre hjemmesider

Ja

Ja

Ved innmelding eller spørsmål angående støttemedlemskap ta kontakt med daglig leder Knut Olav Tveit (41476390 / knut.olav@smakraftforeninga.no).  • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog