Støttemedlem

Brødrene Dahl Vasskraft og daglig leder Bjarte Skår er blant leverandørene som bidrar til Småkraftforeningas arbeid gjennom støttemedlemskap.

 

Hele verdikjeden småkraft drar nytte av arbeidet til Småkraftforeninga. Gjennom aktivt næringspolitisk arbeid bidrar vil til å holde oppe aktiviteten i bransjen oppe – noe både falleiere, kraftverkseiere, utbyggere og ikke minst leverandørindustrien har god nytte av.  De fleste næringer, og spesielt nye næringer er avhengig av å ha en sterk næringsorganisasjon i ryggen som kan ivareta næringas interesser i det offentlig rom og bidra til utvikling gjennom tilbud om faglig bistand og erfaringsutveksling.

Mange leverandørbedrifter velger å støtte vårt arbeid med å tegne støttemedlemskap. Støttemedlemmene får tilgang på foreningas kompetanse og nettverk i tillegg til å bli tatt med på råd i saker som angår dem spesielt.

Antall ansatte hos støttemedlem

1 – ­ 9

> 10

 

Kontingent eksl. mva kr.

7500,-

12.100,-

 

Småkraftnytt inkludert

Ja

Ja

 

Konferanseavgift Småkraftdagane inkludert

Ja

Ja

 

Fast logo-oppføring i Småkraftnytt

Ja

Ja

 

Fast logo-oppføring på våre hjemmesider

Ja

Ja

 

Ved innmelding eller spørsmål angående støttemedlemskap ta kontakt med daglig leder Knut Olav Tveit (41476390 / knut.olav@smakraftforeninga.no).

Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog