Styret

Styret i Småkraftforeninga

 

Lars Emil Berge

Styreleder, Kvinnherad

Mobil 99150737
lars.emil@smakraftforeninga.no

Lars Emil er gårdbruker og utdannet agronom. Styreleder i Vika Kraft hvor han er falleier og medeier samt leder i fallrettsslaget. Prosjektleder for planlegging og utbygging av Vika Kraft der han også jobber med drift. Lars Emil har og har hatt en rekke lokale tillitsverv i idretten og andre organisasjoner, blant annet som leder i Bondelaget. Han har også jobbet som lærer og avløser i landbruket.


Geir Magnor Olsen

Nestleder, Mo i Rana

Mobil: 91815730
Epost: geir.m.olsen@haneseth.no

Geir er småkraftutbygger og prosjektleder i Haneseth Energi som leverer tjenester innen elektro, høyspent, automasjon og utbygging og drift av småkraftverk. Han er deleier i tre småkraftverk og drifter ti kraftverk som daglig leder. Geir har fagbrev automatiker og erfaring fra utarbeidelse av konsesjonssøknader for småkraft.

 

Egil Kambo

Styremedlem, Etne

Mobil: 90595821
Epost: egil@kambokraft.no

Egil er småkraftutbygger og har eierskap i sju egenutbygde småkraftverk. Han er daglig leder i Kambo Energi AS som leverer konsesjonssøknader, anleggsledelse, prosjektledelse, tekniske tjenester og bistand ved småkraftkonsesjoner. Egil har fagbrev elektro / elektronikk og teknisk fagskole og har rundt 18 års erfaring fra småkraftbransjen og bistått i realiseringen av rundt 20 småkraftverk.

 

 

Frithjof Plahte

Styremedlem, Bindal

Mobil: 99598966
Epost: frithjof@plahteseiendommer.no

Frithjof er Cand. Mag. biologi med hovedfag nevrofysiologi og tilleggsutdanning fra Landbrukshøgskolen på Ås. Han eier og driver en utmarkseiendom med fokus på skogbruk, turisme og utnyttelse av naturressurser. Frithjof er falleier i et småkraftverk og i et utbyggingsprosjekt og planlegger et minikraftverk i egen regi. Han har erfaring fra konsesjonssøknader innen småkraft og vindkraft.

 


Dagfinn Birkeland

Styremedlem, Sauda

Mobil: 99299571
Epost: dagfinn@mosbakka.no

Dagfinn driver familiebruket Mosbakka gard med smågrisproduksjon , slaktegris , ammeku, sau og 10 hester i rideskole .  Han er medeier i og har driftsansvar for Mosbakka Kraft as (12,8 GWh). Dagfinn er lokalpolitiker og kommunestyremedlem og har en rekke styreverv i næringslivet.  Han er eiendomsutvikler innen næringseigedom samt regulering og utvikling av boliger og og hytter.  Han er også er daglig leder og eier av Monter Sauda.

 

 

Oddbjørn Brunstad

Styremedlem, Sykkylven

Mobil: 91837138
Epost: oddbru@xi.no

Oddbjørn Brunstad har erfaring fra planlegging og etablering av Brunstad Kraft AS i Sykkylven, der han er medeier og daglig leder. Han er også daglig leder for 5 andre småkraftverk på Sunnmøre og i Romsdal. Oddbjørn deltok i forprosjektet til “Hellesylt Hydrogen Hub”. Han er utdannet agronom med vekt på skogbruk og har drevet gårdsbruk.  Han har jobbet som serviceansvarlig i møbelbransjen og har økonomierfaring. Han har en rekke styreverv, blant annet innen Indremisjonsforbundet.

   • Ny-annonse Skagerak
  • Annonse Småkraftkonsult


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog