Styret i Småkraftforeninga

 

Lars Emil Berge

Styreleder, Kvinnherad

Mobil 99150737
lars.emil@smakraftforeninga.no

Lars Emil er gårdbruker og utdannet agronom. Styreleder i Vika Kraft hvor han er falleier og medeier samt leder i fallrettsslaget. Prosjektleder for planlegging og utbygging av Vika Kraft der han også jobber med drift. Lars Emil har og har hatt en rekke lokale tillitsverv i idretten og andre organisasjoner, blant annet som leder i Bondelaget. Han har også jobbet som lærer og avløser i landbruket.

Geir Magnor Olsen

Nestleder, Mo i Rana

Mobil: 91815730
Epost: geir.m.olsen@haneseth.no

Geir er småkraftutbygger og prosjektleder i Haneseth Energi som leverer tjenester innen elektro, høyspent, automasjon og utbygging og drift av småkraftverk. Han er deleier i tre småkraftverk og drifter ti kraftverk som daglig leder. Geir har fagbrev automatiker og erfaring fra utarbeidelse av konsesjonssøknader for småkraft.

 

Egil Kambo

Styremedlem, Etne

Mobil: 90595821
Epost: egil@kambokraft.no

Egil er småkraftutbygger og har eierskap i sju egenutbygde småkraftverk. Han er daglig leder i Kambo Energi AS som leverer konsesjonssøknader, anleggsledelse, prosjektledelse, tekniske tjenester og bistand ved småkraftkonsesjoner. Egil har fagbrev elektro / elektronikk og teknisk fagskole og har rundt 18 års erfaring fra småkraftbransjen og bistått i realiseringen av rundt 20 småkraftverk.

 

Frithjof Plahte

Styremedlem, Bindal

Mobil: 99598966
Epost: frithjof@plahteseiendommer.no

Frithjof er Cand. Mag. biologi med hovedfag nevrofysiologi og tilleggsutdanning fra Landbrukshøgskolen på Ås. Han eier og driver en utmarkseiendom med fokus på skogbruk, turisme og utnyttelse av naturressurser. Frithjof er falleier i et småkraftverk og i et utbyggingsprosjekt og planlegger et minikraftverk i egen regi. Han har erfaring fra konsesjonssøknader innen småkraft og vindkraft.


Atle Støyva

Styremedlem, Gloppen

Mobil: 99299571
Epost: atle-sto@online.no

Atle er melkebonde med agronomutdannelse. Han har fallrett og er medeier i Byrkjelo Kraft hvor han også er daglig leder, styreleder og stedfortredende VTA med damsikkerhetskurs 1 og 3. Atle var byggeleder under utbyggingen i Byrkjelo og er styremedlem i Fjord Energi – et kraftomsetningselskap for enkeltstående, samarbeidende småkraftverk som han også var med på å etablere.

Lars Petter Øye

Styremedlem, Ørsta

Mobil: 90190245
Epost: lars.petter.oye@tindelandet.no

Lars Petter er ingeniør reguleringsteknikk / automasjon med videreutdanning i økonomi. Jobbbakgrunn fra kraft og telecom med kraftverk, driftsentraler, trafoer, fibernett mv. Medeier / fallrettseier i eget kraftverk hvor han var daglig leder med ansvar for konsesjonssøknad utbygging og drift i flere år. Erfaring fra styrearbeid i flere selskap og har sittet i kommunestyret. Engasjert i foreningas hydrogenarbeid.

 

Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog