Møteplass for norsk energisektor

Olje- og energidepartementet (OED) har tatt intiniativ til å opprette en møteplass for energisektoren i fastlands-Norge. Møteplassen skal være en samlingsplass for den kompetanse og teknologi vi har innen den landbaserte energisektoren i Norge (vann, vind, bio, sol m.m).
Formålet med møteplassen er å beholde og utvikle den kraftkompetanse og teknologi som vi har her i landet samt skape et samarbeid som kan medføre øket eksport og internasjonalisering i bransjen.

Olje- og gassbransjen har allerede en oppegående en tilsvarende møteplass for sin næring.

Småkraftforeninga melde umiddelbart interesse til OED for å delta i dette arbeidet. Det finnes muligheter for småkraftutbygging i de fleste land og småkraft kan være løsningen på energiproblematikken i svært mange småsamfunn rundt om.
Småkraftforeninga mener å representerer et vell av kompetanse innen småkraftbransjen, både hos medlemmer og utbyggere men også hos støttemedlemmer og igjennom leverandørindustrien.
Vi vil representere småkraftbransjen i det arbeidet OED har igangsatt, dette for å fronte den miljøvennlige energiløsning småkraft er, men også for å vise fram den kunnskap og teknologi som nå opparbeides på nasjonalt plan igjennom pågående småkraftutbygging.

Foreløpig er det avholdt et møte hvor OED "loddet stemingen" i bransjen og hvor det utelukkende ble gitt positive tilbakemeldinger.
Småkraftforeninga deltar videre i arbeidet med etableringen overfor OED. En mulighet vi kommer til å arbeide med er å utarbeide en "internasjonal" del i vår bransjekatalog. Her kan evt. selskaper og aktører som har kompetanse og teknologi som er klargjort for eksport, og som har internasjonal satsing for øye, registreres og profileres

Arbeidet er imidlertid enda i startgropa og må enda ha noe tid for å planlegges og gis innhold. Småkraftforeninga følger dette arbeidet og komme med mer informasjon om etableringen etterhvert.