Regjeringen prøver å minimalisere skadene ved eget skatteforslag

Småkraftforeninga har satt i gang et massivt press mot Regjeringens forslag til nye skatteregler for småkraftverk. Vi har pekt på at forslaget vil gi omfattende tilpasninger i dagens produksjon og at flere nye prosjekter vil blir skrinlagt på grunn av manglende lønnsomhet. Regjeringen hevder at grunnrenteskatten kun vil ramme noen få kraftverk som har en særlig høy avkastning, som de definerer som overskudd ut over risikofri avkastning.

Det departementet ikke nevner er at de har redusert skjermingen dramatisk ved at de har fjernet dagens risikopålegg. I praksis medfører dette en skjermingsrente som er om lag 4 prosentpoeng lavere enn i dag, og hvor skjermingsrenta er foreslått i tilsvare 12 måneders statsobligansjonsrente på om lag 2 prosent.
Videre hevder departementet at endringene i grunnrentebeskatningsreglene ikke vil påvirke investeringsbelsutningene. Dette er direkte feil. Småkraftforeningas beregninger viser at marginal investeringskostnad reduseres med 60 øre/KWh – hvilket er dramatisk mye.
Småkraftforeninga forstår imidlertid behovet til departemenet til å (bort)forklare skatteskjerpelsen, men det er ikke lett. Å hevde at flere kraftverk får en høyere skatt enn tidligere, ikke vil få noen følger verken for eksisterende produksjon eller nyinvesteringer – er som vi er vitne til – krevende.