Stoltenberg tok feil om sertifikatene

I en artikktel i siste nummer av Teknisk Ukeblad får Stoltenberg kraftig kritikk fra Greenstream. Greenstream hevder at Stoltenberg tar feil når han sier at nordmenn må betale mer enn svensker i et felles norsk-svensk sertifikatmarked.

Greenstream hevder tom. det motsatte, nemlig at investeringene ville ha godt fra Sverige til Norge, siden Norge har et vesentlig større potensiale både innen vannkraft og vindkraft.

Småkraftforeninga er oppgitt over at Regjeringen velger å se bort fra faktum, men istedet velger å komme med feilinformasjon. Stoltenberg har også tidligere hevdet, mot massiv kritikk, at strømprisen for forbruker vil gå opp som en følge av sertifikatene. Også dette må tilbakevises siden ordningen ville utløst ny energi som vil motvirke en liten prisøkning.

Småkraftforeninga håper diskusjonen fremover blir faktabasert, og ikke kun motivert ut fra snevre politiske særinteresser.