Regjeringen opptar forhandlinger med Sverige

Etter det Småkraftforeninga kjenner til har Regjeringen gjenopptatt forhandlingene med Sverige om å innføre grønne sertifikater. Småkraftforeninga kjenner ikke deltaljene men forutsetter at ordningen blir mer eller mindre lik den som ble avlyst i tolvte time. Da er dette svært gode nyheter og Regjeringen skal ha skryt for å ha tatt til seg signalene om at den foreslåtte feed-in ordningen inneholdt betydelige svakheter.

Småkraftforeninga mener Regjeringen er på rett vei, og hvis de samtidig innfører et bunnfradrag for småkraftverkene slik Småkraftforeninga har lansert, skal det ikke mangel på lovord fra vår side. Resultatet vil være vesentlig mer CO2-nøytral kraft som kan erstatte blant annet forurensende kullkraft.

Les OED pressemelding her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2007/Nye-samtaler-med-Sverige-om-gronne-serti.html?id=493551