Felles sertifikatmarked med Sverige allerede i 2010?

I følge en artikkel fra Montell Powernews kan kan et felles sertifikatmarket med Sverige være en realitet allerede i 2010 hvis de norske politikerne går inn for dette. Representanter fra foreningen Svensk Vindkraft ønsker Norge hjertelig velkommen i et felles sertifatmarked.

Den tungt vindkraftstøttede organisasjonen Zero gjør imidlertid et poeng ut av at Norge og Sverige ikke trenger å støtte de samme teknologiene og antyder at storskala vannkraft ikke bør bli sertifikatberettiget i Norge.

Småkraftforeninga er noe usikker på hva Zero mener med storskala vannkraft, men vi presiseres at småkraftverk må omfattes av ordningen, og vi antar at Zero ikke mener dette er storskala vannkraft.

Det er helt avgjørende at småkraftverk over 1 MW blir med i ordningen da det er disse kraftverkene som kan gi det største bidraget med fornybar CO2-fri kraft, og det vil være helt meningsløst å utelate slike småskala kraftverk.