Småkraftforeninga, Balsfjord og Målselev Bondelag arrangerer seminar

Småkraftforeninga, Balsfjord og Målseelv Bondelag ønsker velkommen til et miniseminar om bygging av småkraftverk i Troms. Seminaret arrangeres på Takvatn Bygdehus tordag 3. april kl 11-15.

Småkraftpotensialet i Troms er stort og mange grunneiere vurderer utbygging av eget fall. Småkraftforeninga ønsker å tilby relevant informasjon om utbygging i egen regi og slik at fallrettighetseier i størst mulig grad er i stand til å ta riktige beslutninger om utbyggingen.

Seminaret er gratis.

Vel møtt!