Småkraftforeninga møtte Heikki Holmås

Småkraftforeninga hadde i dag et konstruktivt møte Heikki Holmås som sitter i finanskomiteen for SV. Temaet var – nær sagt selvfølgelig – grunnrenteskatt for småkraftverkene.

Småkraftforeninga lanserte nok en gang bunnfradragsmodellen, som vi mener er en vinn vinn løsning for alle parter. Et bunnfradrag for de første 20 GWh, vil fjerne tilpasningsproblematikken og vil dermed gi mer kraft, mer verdiskapning og ikke minst mer skatt til kommunene, enn dagens system med innslagspunkt på 1500 kVa.

I tillegg rakk vi å diskutere NVEs konsesjonskøproblematikk, som nå er helt prekær. Småkraftforeninga kjenner til at søknader som er levert i år, ikke en gang vil bli tildelt saksbehandler før i 2009.

Holmås kjente godt til denne problemstillingen og var interessert i å finne en løsning så raskt som mulig.