Forslag om elnettsfond i Sverige

Den svenske Netanslutningsutredningen foreslår å etablere et elnettsfond som skal bidra til å utløse fornybar kraftproduksjon der forutsetningene ligger tilrette for slik produksjon, men hvor kostnadene ved å forsterke nettet er så høy at det overstiger hva den enkelte produsent kan bære.

Dette forslaget ligner på Småkraftforeningas eget forslag om å bruke Energifondet til å forskuttere ny kapasitet. Forskjellen er imidlertid at den svenske modellen innebærer en subsidiering av nettkostnadene og hvor forbrukerne til slutt betaler via et økt påslag i nettariffen.

Småkraftforeninga mener det er interessant at svenskene tenker slik, og det viser at de virkelig ønsker å satse på fornybar energi. Den svenske fondsmodellen bør være interessent å se på også for norske myndigheter. Småkraftforeninga mener at tiden er overmoden for å vurdere å innføre kraftfulle incentiver slik at ny linjekapasitet bygges ut. En fondsordning i kombinasjon med investeringsplikt vil være effektive virkemidler for ny linjekapasitet som igjen vil utløse mer småkraft.