Naturvernforbundet er positive til småkraftutbygging

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har kommet med en positiv innstilling til et småkraftverk

Naturvernforbundet har av Småkraftforneinga fått mye pepper for sin kategoriske småkraftmotstand. Men rett skal være rett, de er ikke i mot all småkraftutbygging, noe som Naturvernforbundet i Møre og Romsdal nylig beviste i sin uttale til NVE gjeldende søknad om bygging av Røvsdalselva kraftverk i Vanylven.

Naturvernforbundet gir ros til utbyggerne og sier at de i uvanlig grad tar omsyn til natur- og kulturverdier.

Småkraftforeninga synes det er flott at Naturvernforbundet ser nytten av småkraftutbygging, og selv om de sier at dette er et svært spesielt prosjekt som skiller seg fra de fleste andre, så kan det tyde på at iallefall noen lokallag er mer nyanserte i sine holdninger enn det Naturvernforbundet sentralt er.