Småkraftforeninga holdt innlegg på EBL seminar

Småkraftforeninga holdt innlegg på seminaret «småkraft og nett – tekniske og økonomiske problemstillinger» som arrangeres av EBL Kompetanse i Oslo. Småkraftforeningas foredrag hadde tittelen «Nettilknytning -fra småkraftutbyggers perspektiv». Foreninga tok opp problemstillinger som beregning av anleggsbidrag, marginaltapsberegniger, ikke-diskriminerende tariffer, nettselskapenenes generelle holdning til småkraftutbygginger, nettreguleringsregimet m.v.
Småkraftforenigas fordrag er lagt ut i dokumnentbasen.