Riis-Johansen omtaler småkraften

SP har som kjent sitt landsmøte i Ålesund, og flere sentrale SP politikere har kommet inn på småkraften i sine taler, så også Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (naturlig nok). Følgende er sakset fra hans tale:
“Noen mener at småkraft er smått Jeg mener at småkraft er stort! Jeg vil at det skal bygges langt flere småkraftverk. Vi har gått løs på flaskehalsene i tur og orden.
De minste verkene skal få konsesjon fra fylket i steden for å ligge i køen i Oslo
-Vi har desentralisert i beste SP-tradisjon.
De minste småkraftverkene skal og få en enklere hverdag enn de kunne ha fått
ved at de slipper de såkalte balansekravene.
-Vi har forenklet i beste SP-tradisjon.

Men når strømprisen er lav, blir lønnsomheten dårlig. Jeg jobber hardt for å få rammeverket til det grønne sertifikatmarkedet på plass som lovet innen 1. oktober 2009.
Det er viktig at det blir et robust og langsiktig støttesystem,
Hvilke teknologier som skal inkluderes, er en av problemstillingene som må avklares i forhandlingene med Sverige. Men i tråd med vår småkraftpolitikk, mener jeg helt klart at vannkraft må få en plass i systemet.”