Riis-Johansen svarte Solvik-Olsen

Som opplyst om tidligere stilte Frps Ketil Solvik-Olsen et skriftelig spørsmål til Olje- og energiministeren. Dette svaret foreligger nå. Svaret er slik:
«I den politiske plattformen av 7.10.2009 fastslår regjeringen at den vil innføre det felles sertifikatmarkedet med Sverige fra 1.1.2012 basert på prinsippene i overenskomsten med Sverige av 7.9.2009. Regjeringen vil fremme et forslag om en overgangsordning som skal sikre fortsatt ubygging av kraft etter 7.9.2009. Overgangsordningen skal basere seg på de endelige vilkårene for det svensk/norske sertifikatmarkedet.

Jeg har hatt dialog med bransjen om overgangsordningen og arbeider med et forslag til opplegg. Inntil opplegget er klart, vil jeg ikke kommentere utformingen av ordningen.

Med hilsen

Terje Riis-Johansen»

Småkraftforeninga registrer at det heller ikke nå åpnes for å gi sertifikater som tidligere lovet. Det betyr bare at Småkraftforeninga må fortsette med å holde trykket opp i saka.