Riis-Johansen ønsker at Statnett skal bygge alle utenlandskablene

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa på Statnetts høstkonferanse tirsdag at Statnett bør eie utenlandskablene. Riis-Johansen er også tydelig på at det vil kreves en rekke nye kabler til utlandet både for å få en riktig balanse mellom produksjon og forbruk.
Også konsersjef Auke Lont har ovenfor Småkraftforeninga vært svært tydelig på at Statnett betrakter utenlandskablene sopm en del av sentralnettet og at de både ønsker og har kapasitet til å bygge de planlagte kablene selv.

Helt konkret har Statnett følgende utenlandsprosjekter under planlegging:

– Skagerak 4 med planlagt oppstart i 2014
– NorNed 2 med planlagt oppstart i 2015-17
– NorLink til Tyskland, oppstart ?
– Sydvestlink til Sverige, oppstart ?
– Kable til England, oppstart 2020??

Småkraftforeninga støtter selsvagt alle planer om økt overføringskapasitet til utlandet, da det vil være en forutsetning for fornybar satsningen i Norge.