Må importere svensk atomkraft når vannmagasinene er tomme

Som vi har meldt om tidligere så er fyllingsgraden i magasinene svært lav og nærmer seg kriseåret 2003. Det betyr at vi blir mer og mer avhengig av å importere svensk atomkraft. Småkraften bidrar imidlertid til å redusere importbehovet. Å legge til rette for småkraftutbygging i enda større grad enn i dag, vil på sikt gjøre oss mer uavhengige av svensk atomkraft.